Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanja kerää varoja terveysuhkien tutkimukseen

29.2.2024

Suomen Lääketieteen Säätiön Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanja kutsuu yksityishenkilöt ja yhteisöt mukaan edistämään tutkimusta, jolla kehitetään lääkkeitä ja hoitoja suomalaisille tämän päivän ja huomisen terveyshaasteisiin.

Tartuntataudit, antibioottiresistenssi, ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset, lihavuus ja muun muassa ikääntyvän väestön mukanaan tuomat yleistyvät sairaudet ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka uhkaavat yksilön terveyttä sekä terveydenhoitomme kykyä hoitaa sairauksia. Tulevaisuudessa näiden ja monien muiden terveysuhkien vaikutusten ennakoidaan vain kasvavan.

”Kun maailma muuttuu, lääketieteen on muututtava sen mukana. Hoidot uusiin tartuntatauteihin ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin sekä toisaalta tekoälyn ja täsmälääkkeiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan valjastaa käyttöön vain tutkimuksen kautta”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Katriina Aalto-Setälä.

Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanjassa yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tukea tulevaisuuden uhkakuviin kytkeytyvää lääketieteen tutkimusta monin eri tavoin: nimikkohankkeella syntymäpäiväkeräyksellä, teemarahastolla tai vaikkapa rahoittamalla kokonaisen tutkimushankkeen. Tukea voi kohdistaa tietyn sairauden tai itseä koskettavan terveyshaasteen tutkimukseen.

Tulevaisuudessa korostuvat sekä uhat että mahdollisuudet

Tulevaisuuden terveysuhkakuvien joukko kasvaa jatkuvasti uusilla sairauksilla, kuten tartuntataudeilla, mistä koronapandemia tarjosi konkreettisen esimerkin. Samalla kuitenkin lääketieteen kehitys avaa myös uusia mahdollisuuksia. Teknologian kehitys luo uusia vaikeasti ennakoitavia mahdollisuuksia kuten tekoälyavusteinen diagnostiikka, yksilölliset hoidot ja täsmälääkkeet.

Uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisessä paljon riippuu resursseista, muistuttaa Aalto-Setälä.

”Meillä Suomessa on maailmanlaajuisestikin korkeatasoista tutkimusosaamista ja loistavat potilasrekisterit. Mutta ennen kuin uudet hoidot ja lääkkeet näkevät päivänvalon ja edistävät suomalaisten terveyttä, tarvitaan paljon sekä perus- että kliinistä tutkimusta.”

Tutkijoiden edellytykset tehdä tutkimusta heikentyneet

Kliinisen lääketieteen tutkimusrahoitus on Suomessa vuosikymmenen aikana huolestuttavasti vähentynyt, osoittaa Suomen Lääketieteen Säätiön teettämä selvitys. *

Samanaikaisesti tutkijoiden mahdollisuudet tehdä tutkimusta ovat kaventuneet, mikä ilmenee Suomen Lääketieteen Säätiön tekemästä kyselystä. ** Yli neljäsosalla lääkäritutkijoista mahdollisuudet tehdä tutkimusta ovat koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna vähentyneet.

Suurin syy muutokseen on kliinisen työn kuormituksen kasvaminen. Lisäksi lääkäritutkijoiden mukaan tutkimusrahoituksen saaminen on vaikeutunut ja byrokratia lisääntynyt. 

Tutkijat muuttavat maailmaa, mutta eivät yksin

Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanjan avulla Suomen Lääketieteen Säätiö haluaa kasvattaa panoksia uusiin tutkimushankkeisiin, -ideoihin ja -innovaatioihin. Kampanjasivustolla kolme kokenutta suomalaista lääketieteen tutkijaa, geriatrian professori Timo Strandberg, professori Kirsi Pietiläinen ja professori Juho Joutsa, esittelevät omia tutkimuksiaan. Tutkijoiden esimerkkien kautta välittyy kuva, miten tutkijan pöydällä olevasta tutkimussuunnitelmasta vaihe vaiheelta kehittyy lopulta uusia lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja.

”Tutkimuksen tekeminen on viime kädessä joukkuepeliä, jossa jokaisen osasen panos on korvaamaton. Jotta tutkijat voivat kehittää uusia lääkkeitä tai muita hoitoja ja muuttaa siten maailmaa, tarvitaan koko joukkueen panosta. Tulevaisuuden lääketiedettä -kampanja kutsuu yksityishenkilöt ja yhteisöt muuttamaan maailmaa”, Aalto-Setälä sanoo.

* Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022 -selvitys
** Suomen Lääketieteen Säätiön kysely apurahanhakijoille, toukokuu 2023

Lisätiedot:

Jouni Lounasmaa, asiamies
p. 0503719590 / asiamies@laaketieteensaatio.fi

Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa noin 150 tutkijalle. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti säätiön vuonna 1960. Säätiö tekee läheistä yhteistyötä seuran kanssa.

Suomen Lääketieteen Säätiö on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tuella vuosien kuluessa kehittynyt merkittäväksi lääketiedettä tukevaksi yksityiseksi säätiöksi. Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Apurahoja myönnetään tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville.

Yhdessä voimme
muuttaa tulevaisuutta

Kun maailma muuttu, lääketieteen on muututtava sen mukana. Hoidot uusiin tartuntatauteihin ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin sekä toisaalta tekoälyn ja täsmälääkkeiden tarjoamat mahdollisuudet voidaan valjastaa käyttöön vain tutkimuksen kautta.

Miten haluaisit olla mukana? Nimikkohanke, syntymäpäiväkeräys, yrityksenne lahjoitus, suvun yhteinen rahasto, testamentti? Haluaisitko tukea jonkin tietyn sairauden tai sinua koskettavan terveyshaasteen tutkimusta? Jätä yhteystietosi, niin selvitämme mahdollisuudet toteuttaa toiveesi.