Anna tutkijoille mahdollisuus muuttaa maailmaa

Anna suomalaisille tutkijoille mahdollisuus muuttaa maailmaa

Minkälaista on tutkijan työ?

Suomessa tehdään kansainvälisesti mitattuna korkeatasoista lääketieteen tutkimusta.
Jotta tutkijoilla olisi mahdollisuus muuttaa maailmaa, he tarvitsevat riittävän tuen ja resurssit
tutkimuksen tekemiseen. Sinä voit antaa tuellasi tutkijoille mahdollisuuden muuttaa maailmaa.

Tutustu tutkijan työhön kolmen kokeneen suomalaista lääketieteen tutkijan haastattelun kautta.

Geriatrian emeritusprofessori Timo Strandberg

Tulevaisuudessa on käytössä lääkkeitä, jotka lykkäävät ikääntymistä.

Emeritusprofessori Timo Strandberg on tutkinut ikääntymistä yli 40 vuoden ajan. Sinä aikana suomalaisten elinikä on noussut yli kymmenellä vuodella ja ikääntyneiden toimintakyky on jatkuvasti parantunut. Strandbergin mukaan tulevaisuudessa iso haaste on kuitenkin väestön lihominen.

Strandbergin tutkimusten perusteella keski-iän lihavuus lisää gerastenian eli hauraus-raihnausoireyhtymän riskiä. Gerasteniaan liittyy lihasheikkoutta, laihtumista ja uupumista. Vielä ei tiedetä, miksi se ilmenee osalla ikääntyvistä. Strandbergin mukaan ilmiötä on tärkeä tutkia, jotta löydetään keinoja sen estämiseen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ikääntyvien toimintakyky säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään.

Strandberg
Pietilainen
Kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen

Tutkimus auttaa yhden koon lihavuudesta yksilöllisempiin hoitoihin

Professori Kirsi Pietiläinen on tutkinut lihavuutta ja lihavuuden hoitoa yli 20 vuoden ajan.  Tutkimusaihe on tärkeä, sillä ylipainoa on kahdella kolmesta suomalaisesta aikuisesta ja lihavuutta joka neljännellä. Lihavuus vaikuttaa haitallisesti terveyteen, elämänlaatuun ja työkykyyn. 

Laihduttaminen on tunnetusti vaikeaa. Pietiläinen on löytänyt ilmiön taustalta biologisen mekanismin: laihdutettaessa rasvasolujen energia-aineenvaihdunnasta huolehtivien mitokondrioiden toiminta huononee. Solut siirtyvät säästöliekille. Tämä on elimistön luontainen keino jarruttaa laihtumista. Tutkijat etsivät lääkeaineita, jotka vaikuttavat näihin jarrumekanismeihin ja auttavat painonpudotuksessa.  

Neurologian professori, ylilääkäri Juho Joutsa

Kun ymmärretään paremmin, mistä
aivojen verkostoista oireet saavat
alkunsa, voidaan kehittää parempia
hoitoja

Professori Juho Joutsa tutkii aivojen hermoverkkojen toimintaa ja kehittää neuromodulaatiohoitoja aivosairauksiin. Aivosairaudet ovat yksi eniten inhimillistä kärsimystä ja toimintakyvyttömyyttä aiheuttavista sairausryhmistä. 

Joutsa on selvittänyt, miten vauriot hermoverkoissa liittyvät erilaisiin neurologisiin ja psykiatrisiin oireistoihin, kuten liikehäiriöihin ja riippuvuuksiin. Vuonna 2022 hän teki läpimurron paikantamalla hermoverkostot, jotka välittävät aivoissa riippuvuuden paranemista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa näihin verkostoihin vaikuttamalla voitaisiin auttaa ihmistä pääsemään eroon riippuvuudesta. Uusia hoitokeinoja on luvassa myös muihin aivosairauksiin. 

Joutsa

Tue tulevaisuuden lääketiedettä

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta yhdessä voimme vaikuttaa siihen.
Lääketieteellinen tutkimus vastaa tulevaisuuden terveysuhkiin ja auttaa
ratkaisemaan huomisen haasteita. Anna tutkijoille mahdollisuus muuttaa maailmaa.